Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze witryny internetowej domijana.com

Informacja ogólna

Niniejszy dokument określa Politykę prywatności witryny internetowej (zwanego dalej „Witryna Internetowa”). Administratorem Witryny Internetowej jest ARMATEX sp. z o.o., NIP 5214008929, REGON 524637329, miejsce prowadzenia działalności: ul. Świeradowska 47,02-662 Warszawa

Słowa użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszej Witryny Internetowej.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Witryny Internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej jako: RODO.

Administrator Witryny Internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych mu i dotyczących Klientów Witryny Internetowej. Administrator dokłada należytej staranności w doborze i stosowaniu odpowiednich środków technicznych, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 1. Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, zapisując się na newsletter lub kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Twoje dane pozostaną poufne i nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez Twojej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym partnerom świadczącym usługi przetwarzania danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje o Twojej wizycie na stronie, takie jak przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia między podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne i dane dotyczące zainteresowań. W ramach ustawień plików cookie możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie takich danych o Tobie.
 4. Do prowadzenia kampanii remarketingowych wykorzystujemy narzędzie Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie takich plików cookies w Twoim przypadku.
 5. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager, aby kontrolować kampanie reklamowe i sposób korzystania z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie takich plików cookies w Twoim przypadku.
 6. Korzystamy z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy na Facebooku. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies pochodzących z Facebooka. W ramach ustawień plików cookie możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Piksela Facebooka w Twoim przypadku.
 7. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści na portalach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter.
 8. Korzystamy z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies.
 9. Korzystamy z autorskich plików cookies w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówień.
 10. Jeśli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz więcej dalekosiężnych szczegółów.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ARMATEX sp. z o.o., miejsce wykonywania działalności:ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa, NIP 5214008929, REGON 524637329

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

 • e-mail: armatex2023@gmail.com
 • poczty tradycyjnej: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych są wskazane odrębnie dla każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę Pani/Pan wyraził.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały szczegółowo opisane w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego i nie będą Ci one przysługiwały w stosunku do wszystkich przypadków przetwarzania Twoich danych osobowych. Dołożyliśmy starań, aby wskazać przysługujące Ci prawa w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z praw wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz też zażądać od nas informacji o tym, jakie dane o Tobie posiadamy i w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres flaminika79@gmail.com. Możesz również skorzystać z podanego powyżej adresu e-mail, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych i świadczeniu Ci usług lub realizacji zamówień w sklepie internetowym.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują zastosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Kontakt mailowy. Kontaktując się z nami drogą elektroniczną, w tym wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz zawrzeć inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania po kontakcie jest prawnie uzasadniony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Masz prawo zażądać historii korespondencji, którą z nami prowadziłeś (jeśli podlegała archiwizacji), a także zażądać jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona naszymi nadrzędnymi interesami, takimi jak obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter. Jeśli chcesz zapisać się na newsletter, musisz podać nam swój adres e-mail poprzez formularz zapisu na newsletter. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się na newsletter.

Dane, które podajesz nam przy zapisie na newsletter są wykorzystywane w celu wysyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przy zapisie na newsletter.

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz poprawić swoje dane przechowywane w bazie newslettera, jak również zażądać ich usunięcia poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.

Konto użytkownika. Podczas zakładania konta użytkownika należy podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta. W ramach edycji danych konta, możesz podać swoje dalsze dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu utworzenia i prowadzenia konta na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane dotyczące konta będą przetwarzane przez okres funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć swoje konto, usuniemy również zawarte w nim dane. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie przy użyciu konta.

Masz opcje poprawiania danych zawartych na Twoim koncie, możesz również usunąć swoje konto. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, są przetwarzane w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo, po upływie tego okresu, dane te mogą być nadal przetwarzane przez nas w celach statystycznych. Pamiętaj również, że jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych dotyczących zamówień, nie masz możliwości sprostowania tych danych po zrealizowaniu zamówienia. Nie mogą Państwo również wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądać ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń umownych. Podobnie nie mogą Państwo wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych i żądać usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednogłośnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również zażądać usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W odniesieniu do danych dotyczących Państwa zamówień przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. W przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy, przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Reklamacje i oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być również archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach i oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie mogą Państwo również wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądać ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń umownych. Natomiast po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w celach statystycznych, a także żądać usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Witryny Internetowej.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych i innych usług wykonywanych na rzecz Klienta. Dane osobowe zostaną usunięte w następujących przypadkach:

 • gdy osoba, której dane dotyczą zażąda usunięcia lub wycofa udzieloną zgodę;
 • gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez okres dłuższy niż 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat w celach dowodowych, rozpatrywania skarg, reklamacji i roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące niezalogowanych Klientów przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookies zapisanych na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia na urządzeniu Klienta przez Klienta.

Państwa dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Witryny Internetowej.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, GIODO, Prezesowi UOKiK, jeśli nas o to poproszą,
 • dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Witryny Internetowej, np. przy realizacji zamówień. W zależności od ustaleń umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania.

Lista dostawców:

 • Inpost SA, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
 • DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
 • Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. W razie potrzeby miesięczny termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań.

W każdym przypadku Administrator Danych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora danych informacji o tym, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pani/Pana danych lub kryteriach ustalania tego okresu, Pani/Pana prawach wynikających z RODO oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo żądać od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com

Jeśli zarejestrowałeś się w Witryny Internetowej, Twoje dane osobowe możesz poprawić i uzupełnić samodzielnie po zalogowaniu się do Witryny Internetowej.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądać od Administratora Danych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo żądania usunięcia Administrator Danych Osobowych może nadal przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres : armatex2023@gmail.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator Danych Osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na okres umożliwiający weryfikację prawidłowości danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem i zamiast usunąć Twoje dane osobowe, żądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com

Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora Danych Osobowych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innemu administratorowi danych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator Danych Osobowych przesłał Twoje dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych (jeśli jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili możesz wycofać wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: armatex2023@gmail.com.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym na podstawie RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza Witryna Internetowa, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (nasze własne pliki cookies) lub system teleinformatyczny podmiotu trzeciego (pliki cookies podmiotów trzecich).

Niektóre stosowane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie na stronie (trwałe pliki cookie).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetla się informacja o stosowaniu plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki lub całkowicie je usunąć.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony, jak również wielu innych stron internetowych wykorzystujących pliki cookies.

Własne pliki cookies. Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu składania zamówień i logowania do konta.

Pliki cookies stron trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość nowoczesnych stron internetowych, korzysta z funkcji dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie takich plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania te wykonujemy w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje są w większości przypadków przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Ze względu na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam jedynie skracany. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest z reguły łączony z innymi danymi Google.

Ponieważ Google LLC ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w USA, przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami europejskich przepisów. W ramach porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google danych zbieranych przez pliki cookie o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne i dane dotyczące zainteresowań. Możesz wyłączyć pliki cookies Google Analytics w ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Jeśli interesują Państwa szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem przygotowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych innych firm. Korzystamy również z narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie prowadzimy w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu własnych produktów lub usług.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu automatycznie pozostawiony zostaje remarketingowy plik cookie Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) i na podstawie odwiedzanych stron umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania i korzystania z aplikacji z Państwa kontem i wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych na stronach internetowych. Jeśli następnie są Państwo zalogowani, gdy odwiedzają naszą stronę internetową w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych do celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby stworzyć grupy docelowe.

Ponieważ Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów europejskich. W ramach porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Privacy Shield.

Pliki cookie wykorzystywane do remarketingu można wyłączyć w ramach ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, możesz wyłączyć stosowanie plików cookies do remarketingu w ramach ustawień plików cookies z naszej strony internetowej.

Jeśli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za pomocą Google Tag Manager kontrolujemy nasze kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszych stron. Działania te wykonujemy w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, na Państwa urządzeniu automatycznie pozostawiony zostaje plik cookie Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) i na podstawie odwiedzanych stron umożliwia nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolę skuteczności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Państwa zachowania na stronie internetowej.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania i korzystania z aplikacji z Państwa kontem oraz na wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych na stronach internetowych. Jeśli są Państwo wówczas zalogowani, gdy odwiedzają naszą stronę internetową w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych do celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby stworzyć grupy docelowe.

Ponieważ Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów europejskich. W ramach porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Privacy Shield.

Pliki cookie wykorzystywane do remarketingu można wyłączyć w ramach ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, możesz wyłączyć stosowanie plików cookies do remarketingu w ramach ustawień plików cookies z naszej strony internetowej.

Jeśli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Piksel Facebooka. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych za pośrednictwem Facebooka i dostarczanych przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy z Facebooka. Działania w tym zakresie wykonujemy w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twojego zachowania na naszej stronie, wdrożyliśmy w ramach naszych stron Piksel Facebooka, który automatycznie zbiera informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych stron. Zebrane w ten sposób informacje są w większości przypadków przesyłane na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tzn. nie pozwalają nam zidentyfikować Państwa. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy jednak, że Facebook może połączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z Facebooka i wykorzystać je do własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą już od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Ponieważ Facebook Inc. ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W ramach porozumienia pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych na naszej stronie internetowej, możesz wyłączyć Piksel Facebooka.

Narzędzia mediów społecznościowych. Nasze strony internetowe korzystają z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych dostarczanych przez sieci społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google.

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów sieci społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy lub nie są aktualnie u niego zalogowani. Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) jest wysyłana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się w jednej z sieci społecznościowych, ten usługodawca będzie mógł bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danej sieci społecznościowej.

W przypadku korzystania z określonej wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje zostaną przesłane bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zapisane.

Ponadto informacje te zostaną opublikowane w danej sieci społecznościowej i pojawią się u osób dodanych jako Twoje kontakty. Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez usługodawców, a także możliwość kontaktu z Tobą i Twoje prawa w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności opisane są w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane podczas Twojej wizyty na naszej Witrynie Internetowej bezpośrednio do Twojego profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić ładowanie się wtyczek na stronie poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera. Korzystanie z witryny wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Witryny Internetowej. Każde zapytanie skierowane do serwera jest rejestrowane w logach serwera.

Logi zawierają m.in. adres IP użytkownika, datę i godzinę serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są przez nas wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Bezpieczeństwo. Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe, aby poprzez pliki „cookies” do Państwa urządzeń dostały się wirusy lub inne niechciane oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie.